مستعمرات سیزده گانه انگلستان در آمریکا در قالب پنجاه ایالت از انگلستان استقلال یافتند و مجموعاٌ کشور ایالت متحده آمریکا را تشکیل دادند.بنابراین ساختار حکومتی ایالات متحده امریکا بر مبنای نظام فدرالی پایه ریزی شده است. در این نظام هر ایالت قوای اجرایی، قانونگذاری و قضائیه خاص خود را دارد. این ایالت ها از طریق یک حکومت فدرال که به نوبه خود قوای اجرایی، قانون گذاری و قضائیه دارد به یکدیگر مرتبط شده و یک نظام ملی را تشکیل می دهند. علاوه بر نظام فدرالی، ساختار حکومتی آمریکا بر مبنای تفکیک قوا قرار دارد که هم در سطح ایالتی و هم در سطح فدرال پذیرفته شده است. در سطح ایالتی، قوه قانون گذاری اصولاٌ در اختیار مجلس شورا و سناست. قوه مجریه به وسیله فرماندار اعمال می شود و قوه قضائیه از طریق تشکیلات دادگستری ایالتی که در راس آن دادگاه عالی قرار دارد _ در ایالت نیویورک دادگاه تجدید نظر در راس تشکیلات دادگستری قرار درد_ اعمال می شود. در سطح فدرال قوه قانون گذاری در اختیار کنگره قرار گرفته است، قوه مجریه در اختیار ریاست جمهوری است که به وسیله مردم انتخاب می شود و قوه قضائیه از طریق تشکیلات قضائی فدرال اعمال می گردد. در حالی که هر یک از قوا رسماٌ از قوای دیگر جدا هستند، هر کدام موظف شده اند که با قوای دیگر همکاری کنند. این قوا همچنین نسبت به یکدیگر کنترل هایی را اعمال می کنند. تشکیلات قضایی فدرال و همچنین حیطه صلاحیت هر یک از دادگاه ها _ به جز دادگاه عالی فدرال که در قانو اساسی معین شده است_ از سوی کنگره تعیین می گردد. کنگره همچنین بودجه تشکیلات قضایی فدرال را تعیین و تعداد قضات فدرال را مشخص می کند و به قضات معرفی شده به وسیله ریاست جمهوری جهت تصدی مناصب قضایی فدرال رای می دهد. بدین ترتیب مقامات قضایی فدرال به وسیله رئیس قوه مجریه و پس از مشورت با سنا منصوب می شوند. همچنین وزارت دادگستری آمریکا وظیفه مدعی العموم را در جرائم فدرال ایفا و در پرونده های مدنی از حقوق دولت حمایت می کند. ریاست جمهوری آمریکا ممکن است به وسیله کنگره عزل شود.

درباره ما

دفتر خدمات مسافرتی طهران, در جهت ارائه خدمات ترجمه رسمی و غیر رسمی ، اخذ ویزای کانادا و امریکا و... با رعایت اصول مشتری مداری در سال ۱۳۸۹ تاسیس گردیده و با بهره گیری از مترجمین خبره و کارآزموده و همچنین مشاورین حقوقی مجرب, کیفیت و صحت ترجمه را تضمین می کند.

لینک های مفید

© 2015 Tehran Tarjome. All Rights Reserved. Designed By Milad Mohsennejad

Search